Earth Rescue Challenge – Water Edition

czyli wykorzystanie danych satelitarnych w odpowiedzialnym i zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi.

Jednym z głównych skutków zmiany klimatu jest zakłócenie obiegu wody na naszej planecie. Ma to bezpośredni wpływ m.in. na zaopatrzenie w wodę pitną, warunki sanitarne, produkcję żywności i energii. Coraz częstsze powodzie i susze są poważnym wyzwaniem również dla gospodarki naszego kraju i wymagają właściwego zarządzania zasobami wodnymi. Pomocne w tej kwestii są satelity monitorujące powierzchnię Ziemi.

Satelity mogą m.in. mierzyć poziom wód powierzchniowych, wykrywać zmiany w jakości wody i śledzić jej zużycie, monitorować opady atmosferyczne, pokrywę śnieżną, wilgotność gleby, pomagać w identyfikacji obszarów zagrożonych suszą lub powodzią. Dane te można wykorzystać do informowania o działaniach związanych z reagowaniem kryzysowym i dostarczania wczesnych ostrzeżeń zagrożonym społecznościom, poprawy infrastruktury wodnej i zapewnienia lepszego dostępu do czystej wody.

Sposobów częściowego złagodzenia powyższych problemów jest bardzo dużo, jednak najważniejsze jest to, aby dostosować je do lokalnych warunków. Nauczymy Was jak korzystać z danych satelitarnych a Waszym zadaniem będzie zaproponowanie rozwiązania odpowiadającego na potrzeby Waszego regionu!

Community building icon

Stwórzcie Drużynę i weźcie udział w Konkursie

Projekt Earth Rescue Challenge – Water Edition skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma formę ogólnopolskiego konkursu. Mogą w nim wziąć udział 4-10 osobowe Drużyny składające się z uczniów tej samej szkoły lub kilku różnych reprezentujących jedno województwo. Każda Drużyna musi mieć swojego Nauczyciela-Opiekuna.

Etapy konkursu:

 1. Rekrutacja i wybór 16 Drużyn.
 2. Warsztaty Inauguracyjne – 12 kwietnia 2024
 3. Prowadzenie obserwacji i mentoring.
 4. Półfinał.
 5. Finał Konkursu – 6–8 września w czasie European Rover Challenge 2024.
 6. Wdrożenie zwycięskiego projektu.
Dedicated projects icon

Główny cel Projektu

Projekt Earth Rescue Challenge – Water Edition przybliży Wam zagadnienia łączące nauki o Ziemi i ochronę środowiska z najnowszymi technologiami i ekonomią, dając Wam jednocześnie możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Przeszkoleni przez grupę ekspertów-mentorów, w oparciu o dane satelitarne będziecie prowadzić obserwację swojego regionu, by określić lokalne zagrożenia i zaproponować rozwiązania ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Zwycięzcy konkursu otrzymają grant na realizację swojego projektu i wsparcie specjalistów.

Space advocacy icon

Co zyskacie biorąc udział w Konkursie?

 • umiejętność analizy i obróbki danych satelitarnych,
 • umiejętność zarządzania projektem od etapu planowania aż po jego realizację, wdrożenie,
 • umiejętność prezentacji wyników swojego projektu przed jury i publicznością,
 • możliwość współpracy z gronem ekspertów z różnych dziedzin przez cały czas trwania Konkursu,
 • nagrody rzeczowe,
 • grant i możliwość realizacji swojego projektu.

Śledź nas w mediach społecznościowych

Warsztaty inauguracyjne

Konkurs Earth Rescue Challenge – Water Edition zostanie zainaugurowany jednodniowymi warsztatami, które odbędą się 12 kwietnia 2024r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Podczas serii wykładów i warsztatów zapoznacie się z zagadnieniami istotnymi dla tego konkursu m.in. jak działają satelity, jakich danych nam dostarczają i jak z nich korzystać, podstawami hydrologii, geologii i gospodarki wodnej oraz dowiecie się jak zaplanować obserwacje. Dzięki tej wiedzy będziecie mogli rozpocząć pracę nad Waszym projektem. 

Do udziału w Warsztatach Inauguracyjnych zaprosimy 16 Drużyn, które zostaną wybrane spośród nadesłanych zgłoszeń. 

WARSZTATY INAUGURACYJNE

12 kwietnia 2024

ORGANIZATOR

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY